letras.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

letra de 100k - xpert

Loading...

[xpert: storytelling ]

oturmuşdum uşaqlarla çay içirdim
birdən xəbər gəldi “axtarırlar x’i” dedim:
-pay içini!
tələsik tərpəndim, bir dayday gözdüyürdü ünvanda
başa düşdüm eləmişəm zay içini
tək getdim məkanımdan bixəbərdi состав
əyləşdim, yelləndik, avtomobil ”mazda”
ağsaqqal bərk ayağını dirəmişdi qazda
kəmər taxıb məhlələrdə, dedim: dayday, asta!
cani tipdi, belələrini tapmaq olar sibirdə
barmaqları qabar töküb, çopur, yanaq girdə
həyəcandan sıxılmışam oturacaqda özlüyümdə
deyinirəm ki, qələt eliyib tək gələrəm bir də
düşünəndə kimisə köməyə çağırmağı
elə bu vaxtı грунтовой-a döndü dayı, götürmüşdü sağı
nəhayət ki, bir an gəldi güclə özümü toparlayıb qışqırdım : ay dayday hara gedirik axı?!
çınqıllar maşınımızın təkərlərindən sürüşür
yapışmışam sidenkadan bərk əllərimlə
yadıma salmaq istəyirəm dərkən deyirəm kiminsə hininə girib toyuqlarına “kış” demişəm bəlkə?
ağsaqqal zəhmlidir, saatlarla açılmayan dodaqlarının ortasında tüstüləyir müştük
daraq dəyməyən başında külək fərəqət edib saçın, uzatmıram əlqərəz, bir ağaclıqda düşdük
avtomobili xod üstəydi düşünürəm ki, ehtiyatlı tutub işin macal tapıb vurub sürüb qaçar
bəlkə vurum özüm qaçım maşındadır açar?
yox əşi, çox zırpı şeydi gəl bununla bacar
hərarətdən alışıb yanır illərnən su damlasına həsrət olan biyabandı dodaqlarımın əti
dayısa məğrur heykəl kimi tərpənmir qəti
sağ əliynən sol çiynimə asta vurub dedi:

[clavis: logo ]
“clavis on the track!”