letras.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

062: god's lof wil ik zingen / 066: kom prijs de heer - stichting opwekking

Loading...

gods lof wil ‘k zingen, met die woorden
die mij spreken van zijn kracht,
van overwinning en verlossing,

van zijn liefde en zijn macht.
ja, ‘k wil hem prijzen voor het wonder
dat hij voor ons heeft gedaan.
hem zij de glorie en aanbidding.
‘k ga op zijn beloften staan.

(c) opwekkingslektuur / continental sound
ned. tekst & arr.: opwekking

komt, prijst de heer,
al gij knechten van de heer,
die staan des nachts
in het huis van de heer.
heft uw handen op,
naar het heiligdom,
en prijst de heer,
en prijst de heer.

universal songs