letras.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

letra de zire sefr - shayan safe

Loading...

این بوده قانونمون
که سختیا نکنه داغونمون
از این حرفا پر ماگوشمون
نه نمیتونی کنی خاموشمون

یک منفی
تم برفی
زیر هم کف
سیک و‌ مخفی
بچه شرقم
ژن جنگی
اِلویتور
پله برقی
متنفر از مردم عادی
کت باز
سندروم لاتی
سمی
کج دم زاتی
کمیاب
آریستوکراتی
همیشه بودم یه بازیکن سر پیچ
آفست نه والیوم اصلیش
خوشتیپ خوش فیس
رادیوی اکتیو
ساس بند دستکش
پاپیونه دست پیچ
واسه ماسک آسانسورا میره پایین
صدا سیما نمیگاییم از سیسه مایین
زیر زمین یعنی جمع جنیوسا
زیره زمینیم ولی شما زیره مایین
این دوره ی ماست
دیگه موقعِ ماست
میاد بارون پول
اینه قانونمون

نوک برج ولی زیر جی
بیبی کور میشی اگه به ما خیره شی
باقی موندیم از بین کلی ریزشی
هه یه ترک انگیزشی
سری خای مال بودن سری خیزشی
بعضی خایه فنگ بودن بعضی شورشی
ماها پایه هاش بودیم شما میزشی
شما سایه هاش بودینو ما خودشیم
تو از صفر شروع کردی ما زیر صفر
فقط سوز و سرما بود و زمین سفت
دافا پوسی کت بودن داشا کیرخر
اوضاع خیت جیبا تنگ تحقیر سِرف
تک و خالی تو دیار غربت
من بودم هودیام و گربم
مغز پر ایده های گنده
مارکت و رقابت دنیای قدرت
جوز نمیزنیم واس جواز
چونکه خوب میدونیم این چیزا باد هواست
کار گنگستر حل میشه با یه تماس
موزیک سفارشی تش فقط واسه کراست
پُشت سر پر پل خراب
جلو روت مرگ و پیری و خود سراب
کس خوار پشتوانه کس خوار بکاپ
محکم میریم جلو تا بشه این کره خراب
از زیره زمین
اومدیم روی زمین
با پای پیاده
فرود نوک قله
تو مسیره تازه
با اینکه راه درازه

این دوره ی ماست
دیگه موقعِ ماست
میاد بارون پول
اینه قانونمون

این دوره ی ماست
دیگه موقعِ ماست
میاد بارون پول
اینه قانونمون

letras aleatórias

MAIS ACESSADOS

Loading...