letras.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

letra de kine - sezavar

Loading...

{متن آهنگ «کینه» از مهیار سزاوار}

زنده ام من از روی عوارض دارو هام
یه روانی بی اصولم یا یه نادون
یه پدر پیرم که شکسته کمر قانوناش
و زن خونه داری که میکنه آب و جارو
ولی نمیشه جور چیزی
چون که نیست پولی تو جیب
گنده میشد مشکلی که ریز بود و کوچیک
بدهکار اهالی محله و
طلب داره از نگاه همه آبروشو نیست جای توجیه
یه ایرانی نا امیدم
یه جوون بیست و چند ساله که اغما رو دیدم
تو چشمای سفید کارتن خواب بیمار
و میرم از کنارش و ادامه میدم راهم و
شکر میکنم فقط خدارو سیرم
یه خمارم که ندارم متاع
زمانم حتی ندارم درارم ادا
خیطه نتونم با اینکه طاقتم قطور حتی
تو طول تحملمم نبوده یه بارم خطا برم
یه مسن ام که دستمه عصام
خسته ام از سر اعصابم بسمه عذاب
شکسته امیدم رو لبام حرف قسم هر سال
میرم تو صف بیمارستان نوبت دستمه از صبح
بر عکس بقیه رو تنم بخیه زدم
بیرون از قبیله بهم نگن حرف جمیله یا اونه
چیه رویه
بیکارم مجردم عقده هامم خود دلیلِ
اگه صدبار از صفر شروع بکنم باز همینه
یه پولدارم که نمیگیره دیگه دردم
ادکلن میزنم به خودم بهتره بوی گند ام
میخندم بی خودی و با خوشحالی میدم لم
رو هر چیزی که عقده بود بیاد بیرون از حلقم
بلد جنگم، خاکی
هر کی مدعی بود بار انداز میکردم لاتی
ذاتی کشتی‌گیر بودیم تو کوچه دست تنها تیم
حریف میشدیم زندگیم با مصرف پاچید
بردنم کمپ اجباری موهامو زدن
یکی اومد بیرون از در
دستاشو گذاشت رو یقه ام
ازم میخواست چیزی نگم
بهم گفت خفه شو فقط
لباستو تنت کن همه تون همینجایین از دم
یه زن افغانم
تو دلم حرف دارم خیلی زیاد
همیشه بوده مراقب رفتارم
کی میدونه چی میگذره بهم
و چی تو افکارم بود
نصف زندیگمو تو انتظار از دست دادم
یه بچه که بهش فلوراید میدن
تو مدرسه به معلمش اعتماد میکرد
و ازش نمره انظباطش انتظار میرفت
و فهمید به چیزی که دروغه افتخار میگن
یه صابکارم که زور میگم تا پول دارم تو جیب
دنبالم پوچی میدوئه دنیامم کوچیک
دم و میگیره ازم رقما
بکنم طلبام و صاف یه معامله میکنم اجیر
دست فروشم چون ندارم اجاره بدم
سیر میشه شکمم اگه اجازه بدن
شهرداری میزد با لگد زیر بساطمون و میگفت
جمع کنین از اینجا قبل اینکه به جایی بگم
الانم فقط کینه تومِ
اینجا خبری نی از کانون گرم
حواسا جمع، سزاوار رپفارس

letras aleatórias

MAIS ACESSADOS

Loading...