letras.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

letra de lady - ref

Loading...

چقدر دلم شده واست تنگ یا
تو صفحه چت بزنی حرف بام
با تو بودن بم میده حس پرواز

لبات روی لبام خوش طعم مث شراب
یاد بهشت میفتم میبینم چشاتو
بوی تنت خیلی خوبه اوه مثه سناتور
میشنوم صداتو داره حکم ملودی
دیدی دل بستیم بهم چطوری
هست کنارت حالم خوب یه
با تو میشه فازم کوک یه
بیب خیلی گرمه پوستت
نمیخوام با تو شبم روز شه
ولیم روی تخت
قفلیم توی هم
میتابه نور شمع
روی بدنت دستم دور کمرت شدم هولت
توصیفت میکنم توی صد صفحه
زمینو بدون تو نمیدم ترجیح
روزایی که نیستیو میکنم جمع و تفریق
کردی قلب شکستمو ترمیم
بدون زنده نیستم اگه یه روز رفتی
منو کردی متولد یه مشتکر
نیستم سپی ولی تو هستی گل من که
موزیکو پلی کن شب جمعه تا صبح شنبه
حال الانو بهت مدیونم
نمیاد روی ابرو خم
نمیشه پیدا مثت برم هر سو من
میکنم اسمتو هجی
عشقه بینمون سری
سته تنمون فندی ببین لیدی
اگه حوا بودی سجده میکرد ابلیس
ولی نداره عیبی
زمینو بدون تو نمیدم ترجیح
روزایی که نیستیو میکنم جمع و تفریق
کردی قلب شکستمو ترمیم
بدون زنده نیستم اگه یه روز رفتی