letras.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

letra de jahl - hamzad

Loading...

{متن‌آهنگ «جهل» از همزاد}

دو تا واژه واسه صرف من بس بود
من بزرگ‌ترین ظلم بشر به خودشم
خورشید که صبح و بعدشم که شب بود
مرده توش رسید گوری که دورشم
عصر غار‌نشینی بهتر از الآنه
واسه زیستن تو ژست آدمیت
که فقط دوست‌ داره بگذره زمانش
روشن‌فکری اَ‌ جنس جاهلیت
کج‌فکری‌ معمار رو هم‌
آجرا رو دونه‌دونه‌ کرد چید
یعنی به اندازه سن من اشتباه
ببین تو چی بودی خدا تو رو تبعید کرد
بعدش تو رو بخشید
آینه نشون میده که موی اژدها
تا چی تو خودت می‌بینی آدم
بشین دور خودت مفت‌خور جمع کن
بگو چه حالی می‌گیری با من
اَ طلای بیست و هشت عیاری‌ دور دستت
ببند و بام هی پز در کن

بعد این نگام کن
بعد این نگام کن
تا بگذرم تا بگذرم
تا بگذرم
باز هی نگام کن
باز هی نگام کن
تا بگذرم تا بگذرم
تا بگذرم تا بگذرم
تا بگذرم
ما جفت‌مون تو کل عمر‌مون همش تو راهیم
تو ام اَ ده منتظری فقط برسی به مقصد
بین‌ ال‌ من می‌برم اَ مسیرم لذت
فرق‌مون اینه ضعف‌تون اینه
کل زندگی یه جعبه‌موزیکه
کوک میشه پخش‌ بعدشم قطع
تولد، زندگی، تهشم مرگ
سرش‌ و گرفتن تهشم می‌گیرن
این‌وسط تو یه کاری کن پَ
تو یه سازی بزن
به این بازی بخند
عشق‌مون یه زنجیره اَ دستت بِکن
و این زنجیر رو بشکن
فضای این عشق یه خلأ تش
من یه‌ گلوله تو اون سیبلی که به طرفتم
فرق زندگی و روز‌مرگی
اَ چشم نحس خوبم نه اَ چشم نیاز
فرق زندگی و روز‌مرگی
اَ چشم نحس خوبم نه اَ چشم نیاز
اَ من در آ
به خودت‌ بیا

بعد این نگام کن
بعد این نگام کن
تا بگذرم تا بگذرم
تا بگذرم
باز هی نگام کن
باز هی نگام کن
تا بگذرم تا بگذرم
تا بگذرم تا بگذرم
تا بگذرم
بخوای نخوای تو گذرم‌ اون‌قد نگام کن که‌ چشت در‌آد

letras aleatórias

MAIS ACESSADOS

Loading...