letras.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

di sé - h3riq

Loading...

h3riq – di sé lyrics

[verse 1]
n’è bi ndé
nèni muto ka wa é no na wèlisanè
mome to nè bulu tè wé ndé na mbémbé
ndé o tiki ndé
o wèni ba si mènè no mwawé wé no
o ni ńolomè ndé bulu tè oa mènè mo

[prechorus]
ponda mo é ni tomba
wé tè bwam na mba
nja mo nu mèndè kaïsè o wa?
o ńol’a nika, na ma sosimè so oa
let be the man that will dry your eyes
i can treat you all right

[chorus]
wé n’o kwè mba dia é
ya di sé la su
hold me tigher, that’s all you got to do
if you let me, i’ll show you what love can do
hold me tigher, ya di sé la su

[verse 2]
obwa tè nèni o ma pańa no é
nd’o si bènè mome nu ma sésè oa a dou
you got to let go you need a happier home
where you ain’t got to be alone
[prechorus]
ponda mo é ni tomba
wé tè bwam na mba
nja mo nu mèndè kaïsè o wa?
o ńol’a nika, na ma sosimè so oa
let be the man that will dry your eyes
i can treat you all right

[chorus x2]
wé n’o kwè mba dia é
ya di sé la su
hold me tigher, that’s all you got to do
if you let me, i’ll show you what love can do
hold me tigher, ya di sé la su

MAIS ACESSADOS

Loading...

letras aleatórias