letras.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

letra de kids war (romanized) - dadaroma

Loading...

karappo na machi shinda me o sh-ta guntaiari no koushin

ai sei fakku fakku fakku fakku fakku fakku
o- ie-i

yume o sutereba kokoro wa karuku majime na kirigirisu

yuu sei wo-ku wo-ku wo-ku wo-ku wo-ku wo-ku

wi- wo-nta- gia- fo- za wa-rudo

ai don won tu bi adaruto raiku yu-
ai don won tu bi adaruto raiku yu-
ai don won tu bi adaruto raiku yu-
ai don won tu bi adaruto raiku yu-

aa da-ti sutadi- wi- araibu

ai don won tu bi adaruto raiku yu-
ai don won tu bi adaruto raiku yu-
ai don won tu bi adaruto raiku yu-
ai don won tu bi adaruto raiku yu-

ai don won tu bi adaruto raiku yu-
ai don won tu bi adaruto raiku yu-
ai don won tu bi adaruto raiku yu-
ai don won tu bi adaruto raiku yu-
ai don won tu bi adaruto raiku yu-
ai don won tu bi adaruto raiku yu-
ai don won tu bi adaruto raiku yu-
ai don won tu bi adaruto raiku yu-

aa da-ti sutadi- wi- araibu

letras aleatórias

MAIS ACESSADOS

Loading...