letras.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

letra de nếu ngày mai tôi không trở về - cassette

Loading...

nếu như ngày mai tôi không trở về
xin đừng đợi tôi nữa
mùa thu đến sao đi quá vội
tôi mãi xa người thật rồi

18 lá thư tay
tôi cũng chưa thể nào đếm hết
bài hát vẫn chưa bắt đầu
tôi biết rằng người muốn nghe

từng giấc chiêm bao
tôi cũng không thể nào nhớ hết
để gió đưa lời tôi ngọt ngào
đi đến nơi người

ngày vẫn trôi vẫn tôi một mình một góc thôi
giờ đây tôi muốn nói

nếu như ngày mai tôi không trở về
xin đừng đợi tôi nữa
ngày hoa rơi trên cánh đồng
tôi biết rằng tôi đã yêu

nếu như ngày mai tôi không trở về
xin đừng đợi tôi nữa
mùa thu đến sao đi qua vội
tôi mãi xa người thật rồi
ngày vẫn trôi vẫn tôi một mình một góc thôi
giờ đây tôi muốn nói

nếu như ngày mai tôi không trở về
xin đừng đợi tôi nữa
ngày hoa rơi trên cánh đồng
tôi biết rằng tôi đã yêu

nếu như ngày mai tôi không trở về
xin đừng đợi tôi nữa
mùa thu đến sao đi qua vội
tôi mãi xa người thật rồi

nếu như ngày mai tôi không trở về
xin đừng đợi tôi nữa
ngày hoa rơi trên cánh đồng
tôi biết rằng tôi đã yêu

nếu như ngày mai tôi không trở về
xin đừng đợi tôi nữa
mùa thu đến sao đi qua vội
tôi mãi xa người thật rồi

mùa thu đến sao đi qua vội
tôi mãi xa người thật rồi