letras.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

letra de geshem boche - גשם בוכה - zehava ben - זהבה בן

Loading...

יורד מעל גשם גשם
איך השמיים בוכים הם איתי
כל הברקים שמעל מתנפצים
והשמים בגשם מבקשים

איך מסביב גשם בוכה? גשם בוכה, גשם בוכה
נומה ילדי, אל תשבר, אל תצטער, אל תוותר
אם הימים יגלו את עולמך
עולם של פחד מן המחר

לבד עומדת בגשם בגשם
ומבקשת אור תן להם
די לכאב ולזאת הדממה
איך בשמיים מרחפת עננה

איך מסביב גשם בוכה? גשם בוכה, גשם בוכה
נומה ילדי, אל תשבר, אל תצטער, אל תוותר
אם הימים יגלו את עולמך
עולם של פחד מן המחר

letras aleatórias

MAIS ACESSADOS

Loading...