letras.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

letra de amudei hashmal - עמודי חשמל - slimfim - סלימפים

Loading...

[וורס 1]
פה עם כל הקרו
שום דבר עקום
כולם רגועים
והכל מתון
יש לי מטרה שואף לעליונות
ילד מבחנה נולדתה בטעות
טיפה קשה הבנה
מפספס תמשמעות
רוצים לחיות בשקט
לא רוצים למות
אין לך סיכוי
לא חייתה בחיים האלה תשמע אתה שבלול
לא מכיר כאלה לא נופל בתעלול
משחק מישחקים משחק אותה קול
שטיות של שור זה בול
שיט
רגע תירגע אחי
עוד שניה הבנאדם עושה שיחה למאלכים
נפל ביגלל החתכים חברים שלי חתיכים
יקחו את חברה שלך לשיחים
היא תישמור על זה בסוד
היא תיתן לך נשיקות
תיקרא לזה חוסר כבוד
אבל אין שום הוחכות רוצה יותר ולא פחות

[פזמון]
עמודי חשמל גבוהים עד השמיים
יש חשמל באוויר ובראש וביידים
תדרים גבוהים
שים מישקפים ילדים קטנים חולמים בינתיים
עמודי חשמל גבוהים עד השמיים
יש חשמל באוויר ובראש וביידים
תדרים גבוהים
שים מישקפים ילדים קטנים חולמים בינתיים

[וורס 2]
פשוט
זה כזה פשוט דיאלוג עם בורא עולם לא צריך רשות
מאבדים את הנשמה בשם הישות
על כל מה שהיה מוותרים על התשישות וממשיכים לרוץ שוט
בחיים המשוגעים האלה כמו שוק זה פשוט
כמו פריחה יפה כמו השמש העולה כמו מילה טובה
כמו המחילה שלה תמיכל

[פזמון]
עמודי חשמל גבוהים עד השמיים
יש חשמל באוויר ובראש וביידים
תדרים גבוהים
שים מישקפים ילדים קטנים חולמים בינתיים
עמודי חשמל גבוהים עד השמיים
יש חשמל באוויר ובראש וביידים
תדרים גבוהים
שים מישקפים ילדים קטנים חולמים בינתיים