letras.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

heydərdən öyrənmişik - nuray rahman

Loading...

[bənd 1]
qaranlıqdan işığa həmişəlik köçməyi
haqq yolunda həmişə canımızdan keçməyi
həyatda dostu-yadı tanımağı, seçməyi
o müdrik ağsaqqaldan, heydərdən öyrənmişik

[nəqərat]
qılıncımız şimşəkdir, qalxanımız asiman
sülhə keşik çəkirik, tapdanmasın şərəf, şan
bu günü, həm sabahı düşünməyi əzəldən
o müdrik ağsaqqaldan, heydərdən öyrənmişik

qılıncımız şimşəkdir, qalxanımız asiman
sülhə keşik çəkirik, tapdanmasın şərəf, şan
bu günü, həm sabahı düşünməyi əzəldən
o müdrik ağsaqqaldan, heydərdən öyrənmişik

[bənd 2]
ömrü daim hünərdə, zəhmətdə keçirməyi
köləlik məhfumunu lüğətlərdən silməyi
azadlıq carçısıtək zirvələr fəth etməyi
o müdrik ağsaqqaldan, heydərdən öyrənmişik

[nəqərat]
qılıncımız şimşəkdir, qalxanımız asiman
sülhə keşik çəkirik, tapdanmasın şərəf, şan
bu günü, həm sabahı düşünməyi əzəldən
o müdrik ağsaqqaldan, heydərdən öyrənmişik
qılıncımız şimşəkdir, qalxanımız asiman
sülhə keşik çəkirik, tapdanmasın şərəf, şan
bu günü, həm sabahı düşünməyi əzəldən
o müdrik ağsaqqaldan, heydərdən öyrənmişik

qılıncımız şimşəkdir, qalxanımız asiman
sülhə keşik çəkirik, tapdanmasın şərəf, şan
bu günü, həm sabahı düşünməyi əzəldən
o müdrik ağsaqqaldan, heydərdən öyrənmişik
o müdrik ağsaqqaldan, heydərdən öyrənmişik
heydərdən öyrənmişik
heydərdən öyrənmişik

MAIS ACESSADOS

Loading...

letras aleatórias