letras.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

letra de 25 - noy fadlon - נוי פדלון

Loading...

[בית 1]
באמת שאהבתי אותך
השיחות הקטנות בשמיכה
איך היה מתוק, איך היה מתוק
פתאום געגוע דופק לי בדלת
בת 25, מבולבלת
כמה זה רחוק כשאתה רחוק

[טרום-פזמון]
והבושם שלך שנשאר לי בחדר
הורג אותי בשקט
איך בכל אהבה יש תמיד איזה שקט

[פזמון]
אז אל תשכח, זה אתה שרצית ללכת
כל שתיקה מתחילה במילים
העצבות שהייתה כבר דואכת
?אבל איך זה קשה בחגים
אז בוא תגיד מילים שרציתי
נשאר לך אצלי קצת זמן
תבוא, נדבר, כי מזמן לא בכיתי

[בית 2]
באמת שהייתי שלך
שבתות, יחפים בבריכה
איך היה מתוק, איך היה מתוק
איך צעקת לי אז מלמעלה
לחלום שארית, כי זה לא רק ללילה
כמה זה רחוק כשאתה רחוק

[טרום-פזמון]
והבושם שלך שנשאר לי בחדר
הורג אותי בשקט
איך בכל אהבה יש תמיד איזה שקט

[פזמון]
אז אל תשכח, זה אתה שרצית ללכת
כל שתיקה מתחילה במילים
העצבות שהייתה כבר דואכת
?אבל איך זה קשה בחגים
אז בוא תגיד מילים שרציתי
נשאר לך אצלי קצת זמן
תבוא, נדבר, כי מזמן לא בכיתי

[גשר אינסטרומנטלי]

[פזמון]
אז אל תשכח, זה אתה שרצית ללכת
כל שתיקה מתחילה במילים
העצבות שהייתה כבר דואכת
?אבל איך זה קשה בחגים
אז בוא תגיד מילים שרציתי
נשאר לך אצלי קצת זמן
תבוא, נדבר, כי מזמן לא בכיתי