letras.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

letra de yashar el - ישר אל - david d’or - דוד ד’אור

Loading...

מזמן מזמן
גם אם זה לא נקלט
מחוברים
היינו לאחד
רחוק מכאן
אבל כל כך קרוב
את ואני
יכולנו לאהוב

ואז פתאום
השקט נעלם
לתוך תהום
הלב כמעט נדם
אני זוכר
אל תשכחי גם את
כל-כך שלם
היינו גוף אחד

אל תעצרי
אהיה תמיד ליד
מאוחדים
לנצח יד ביד

[פזמון]
ישר אל
בדרך היחידה
ישר אל
בתוך האהבה
ישר אל
כל-כך חשוב לזכור
ישר אל
שיש לאן לחזור
יש זכרונות
שלא כדאי לשמור
ולפעמים
יהיו סופות של קור
אבל נשמיך
אין טעם לעצור
בלב אחד
ובכיוון האור

בבוא היום
נחצה את המחסום
גם את רואה
שזה כבר לא חלום
אני זוכר
אל תשכחי גם את
כל-כך שלם
היינו גוף אחד

המנגינה
שייכת לכולם
כי בלי חיבוק
אין כלום כאן
אין עולם

[פזמון]
ישר אל
בדרך היחידה
ישר אל
בתוך האהבה
ישר אל
כל-כך חשוב לזכור
ישר אל
שיש לאן לחזור
[פזמון]
ישר אל
בדרך היחידה
ישר אל
בתוך האהבה
ישר אל
כל-כך חשוב לזכור
ישר אל
שיש לאן לחזור

[פזמון]
ישר אל, בדרך היחידה
ישר אל, בתוך האהבה
ישר אל, כל-כך חשוב לזכור
ישר אל, שיש לאן לחזור

letras aleatórias

MAIS ACESSADOS

Loading...