letras.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

hjarte - tove bøygard

Loading...

sit du i di boble og skular mot verda
der alt som er ukjend er ein fare for deg?
har du villa deg inn i eit einspora myrke

der alt som er annleis skal ryddjast or veg

ein gong i tida bar du med deg eit minne
om å stå opp i mot og ikkje tåle så vel
ein gong sto me saman mot det ruvande hatet
og mot sjølvgodheites mange andlet

kor spora det tå? koss var det bar te?
kor vart det tå hjarte, kor vart det tå hjarte?
kor spora det tå? koss var det bar te?
kor vart det tå hjarte, kor vart det tå hjarte, kor vart det tå deg?

ein gong bar dine vener dei vakraste nåbne
det var fri og soli og bror og leik
ein gong ville du og ut i verda
du ville byte ut grensu med kjærleik

ein gong var ditt andlet åpent og livfullt
med augo som gnistra tå hugnad og lys
no er det som om hjarte har slokna
og orde dine gjer meg kalde gys

kor spora det tå? koss var det bar te?
kor vart det tå hjarte, kor vart det tå hjarte?
kor spora det tå? koss var det bar te?
kor vart det tå hjarte, kor vart det tå hjarte, kor vart det tå deg?

er det´kji rart, at dei du alder har møtt
det er dei du er redd for
og er det´kji rart, at dei du alder har sett
er dei du ikkji vil sjå

kor spora det tå? koss var det bar te?
kor vart det tå hjarte, kor vart det tå hjarte?
kor spora det tå? koss var det bar te?
kor vart det tå hjarte, kor vart det tå hjarte?

kor spora det tå? koss var det bar te?
kor vart det tå hjarte, kor vart det tå hjarte?
kor spora det tå? koss var det bar te?
kor vart det tå hjarte, kor vart det tå hjarte, kor vart det tå deg?