letras.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

inas inas - takfarinas

Loading...

{afyir 1}

tmeḥneḍ-iyi, terḥiḍ-iyi
tmelkeḍ-iyi, tesḍeεfeḍ-iyi
yeggrad kan deg-i ay i tεac tayri
tesselved-iyi, tessεawzed-iyi
tessḥerqed ul-iw, yevɣa a kem-yettwali
ṭwiqan-is d allen-iw, mi ten-medleɣ ad ten-illi

{tasetna}
inas inas (×5) selveɣ fell-as
inas inas : selveɣ fell-as

{afyir wis 2}

ttεaseɣ iverdan i deg ara ad t-εeddi
ay ḥemleɣ lawan deg i d-tetteflali
mi tt-walaɣ ṣṣura-w ad tettergigi
mi mlalent wallen d lǧennet i nettwali
rekveɣ isigna, ar ttaḍṣaɣ kan weḥdi
walan-iyi-d medden qqaren-as d avuhali

{tasetna}
inas inas (×5) selveɣ fell-as
inas inas : selveɣ fell-as

{afyir wis 3}

ḥkiɣ-as i ṣṣver a yettru yid-i
yenna-k ay gewεer leεtav n tayri
ur zmireɣ ak-sebbreɣ, a tayri teqqher-iyi
nettru nekk d zher, a teslad tziri
teḥka-y-aɣ-d ayen i tḥemmel ṭṭlam d tsusmi
ṭṭlam iεeccaqen, yettnuren, ttwalin s tayri
s nnur n tayri, tasusmi tettrus-d d isefra lεali

{tasetna}
inas inas (×5) … selveɣ fell-as
inas inas : selveɣ fell-as!

inas inas (×5) … selveɣ fell-as
inas inas : muteɣ fell-as
inas inas : texdeɣ fell-as

inas inas (×5) selveɣ fell-as

{outro – tasegwrit}
inas inas : texdeɣ fell-as
inas inas : ay ṣevreɣ fell-as