letras.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

modlitba za slovanov - svätoslav hamaliar

Loading...

modlitba za slovanov
(text a hudba svätoslav hamaliar 1999)
história tejto zeme je len samá krv

a veľmi rýchlo zabudneme to čo bolo prv,
bol však jeden mierny národ mäkké srdce mal,
na nikoho žiadne zbrane nepotreboval.
však storočia plynú, ako voda v riekach z hôr,
celé doby sa minú a sladký cukor strieda soľ
a zrazu na nebi tiene a obzor zvíril prach
a z ďalekých zemí prišla spúšť a strach.
privítali cudzích ako kázal zvyk,
chlebom, soľou, čašou vody bez úmyslov zlých.
však u nich zvyky iné sú majú v srdciach čierny tŕň,
miesto chleba jedia mäso a miesto vody pijú krv.
a storočia plynú, ako voda v riekach z hôr,
čerstvý otroci hynú, ako by ich kosil mor,
ale do neba volá každý ten zmarený sen,
ktorý zničili krutí cudzinci to viem.
bože, kde sa berie krutosť v tých jazdcoch divokých,
oni nepoznajú ľútosť, keď trýznia bezbranných,
neznajú zákon boží – krvou polievajú zem,
smejú sa plaču detí, smejú sa slzám žien.
a storočia plynú, ako voda v riekach z hôr.
kedy sa dni zloby minú vráti sa, čo bolo skôr?
už dlho do neba volá preliata krv a slzy žien.
kedy nastolíš bože zákon na túto zem?
už zmizli hordy divé stíchol bojový krik.
kto však bolesť sníme, kto vzkriesi zabitých?
a povedz mi len bože, ako sa dívať na to vieš,
keď zloba všetko môže, až hrôzou skamenieš?!
a storočia plynú, ako voda v riekach z hôr,
aj keď sa dni zloby minú, vráti sa čo bolo skôr,
nik už nevráti život o láske zmarený sen.
ako môže také krivdy nosiť zem?!
… sólo …
kam sa podel národ, čo mu ulúpili česť,
keď musel celé veky na bedrách jarmo niesť?
kam zmizla jeho sláva, vláda kniežat statočných?
len slzy z očí stiera ako v dobách minulých.
a storočia plynú, ako voda v riekach z hôr,
kto nesie storočnú vinu, kto vráti to čo bolo skôr?
ó bože kam zmizla sláva slovanov mäkkých ako chlieb,
v svete kde žiadneho práva nikde niet?!
kam zmizli mocní muži ako jedľa vzpriamení?
kam zmizli čisté devy v ladnom znamení?
kam zmizli múdri starci, čo večnú pravdu poznajú?
kde sú spravodliví vládci, čo právo konajú?
však storočia plynú, ako voda v riekach z hôr,
kvety prerastú špinu, vráti sa čo bolo skôr,
vráti sa slovanov sláva a vláda božia na zemi.
bože vráť slovanom ich práva – vznešený!