letras.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

nefrin - sattar

Loading...

[متن آهنگ «نفرین» از ستار]

[مقدمه]
آرزو دارم که مرگت را ببینم
بر مزارت دسته های گل بچینم
آرزو دارم ببینم پرگناهی
مرده ای، در دوزخی و روسیاهی

[هم خوان]
جای این که عاشق زار تو باشم
آرزو دارم عزادار تو باشم
جای این که عاشق زار تو باشم
آرزو دارم عزادار تو باشم

[شعر]
بهتر از هر عاشقی نازت کشیدم
در عوض نامردمی ها از تو دیدم
هرکجایی راه خوشبختی نیابی
راحت و بی دغدغه هرگز نخوابی
هرکجایی آب خوش هرگز ننوشی
یا لباس عافیت هرگز نپوشی

[هم خوان]
جای این که عاشق زار تو باشم
آرزو دارم عزادار تو باشم
جای این که عاشق زار تو باشم
آرزو دارم عزادار تو باشم

[پل]
ای چپاول گر، تو ای وحشی تر از ببر
وحشیانه هم بمیری گر کنی صبر
عاشقم کردی و رفتی از کنارم
رنگ پاییزی کشیدی بر بهارم
ای پری و انس و جن با تو همه قهر
مرگ تو آیین بندان می کند شهر

[پل]
ای چپاول گر، تو ای وحشی تر از ببر
وحشیانه هم بمیری گر کنی صبر
عاشقم کردی و رفتی از کنارم
رنگ پاییزی کشیدی بر بهارم
ای پری و انس و جن با تو همه قهر
مرگ تو آیین بندان می کند شهر

[هم خوان]
جای این که عاشق زار تو باشم
آرزو دارم عزادار تو باشم
جای این که عاشق زار تو باشم
آرزو دارم عزادار تو باشم