letras.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

letra de rose – ryco

Loading...

yea
ryco
همیشه حرفاتو میزنی دیر

میدی به هر چیزی الکی گیر
مثله یه گل مثله یه رز
میکنی پر پر دلمو پیر
همیشه حرفاتو میزنی دیر
میدی به هر چیزی الکی گیر
مثله یه گل مثله یه رز
میکنی پر پر دلمو پیر
نمیخوام فردا بمونم تو سرما
نمیخوام دردام بمونن همرام
نمیخوام الان دست از سرم بردار
آره من تنهام بزارم تنها
همیشه حرفاتو میزنی دیر
میدی به هر چیزی الکی گیر
مثله یه گل مثله یه رز
میکنی پر پر دلمو پیر
همیشه حرفاتو میزنی دیر
میدی به هر چیزی الکی گیر
مثله یه گل مثله یه رز
میکنی پر پر دلمو پیر
میدونم الان میگی اعصاب نداشتم
هرجا خواستی بری هر بار نزاشتم
بودم برات کم میخوای نباشم
سوختم برات شمع شدم فدا شم
ولی تو ندوستی قدر این لحظه هارو
هیچ کسی نمیدونست حس بین دست مارو
هر چه قدر دیوونه هر چه قدر عاشق
باشی هم فرقی نداره وقتی دل بسته راهو
وقتی دل بسته راهو
وقتی دل بسته راهو
بسته راهو
دل بسته راهو.
همیشه حرفاتو میزنی دیر
میدی به هر چیزی الکی گیر
مثله یه گل مثله یه رز
میکنی پر پر دلمو پیر
همیشه حرفاتو میزنی دیر
میدی به هر چیزی الکی گیر
مثله یه گل مثله یه رز
میکنی پر پر دلمو پیر
بردار تنو
بزارم تنها
end