letras.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

letra de על חוף הים – עדן כהן

Loading...

כל הבוקר דיברנו
אני קבר לא יודע מה לעשות יתך
אם לרגה אהבנו

תגידי לי איך הלב שלך
והזמן שלנו טס
כולם הולכים כדימה
לירעות את העולם
ואת שומרת באצמך
כל התשובות רחוק מישם
על חוף הים אני ואת
שליכים בנתים
ליפאמים צריך לחשוב
כל השמיים
תני לי רגע לפחות בגללך
שטרעי לבדרך אני מאוהב
על חוף הים אני ואת
צרכים בינתיים
לפעמים צריך לחשוב אולי שמיים
תני לי רגע לפחות בגללה
שתהיה לוודא הרס אני מאוהב
כל הלילה ישבנו אני כבר לא יודע אם זה כואב איתך
איך ברגע וויתרנו
פתאם למסובח
והזמן שלנו טס
כולם הולכים קדימה לירות
את העולם ואת שאומרת בעצמך
כל התשובות רחוק משם
״על חוף הים אני ואת
שיחים בינתיים לפעמים צריך לחשוב כולה שמים
תני לי רגע לפחות בגללה שתראי לבדר איך אני מאהב״
״אל חוף הים אני ואת

סולחים בינתיים לפעמים
צריך לחשוב כולה שלא תני לי רגע לפחות בגלילה אצלי לב הדרך אני מאוהב״
על חוף הים
שיכים בינתיים לפעמים צריך לחשוב כל השמיים
תני לי רגע לפחות בגללך אצלי בבית דרך אני מאוהב
על חוף הים שליחים בינתיים לפעמים צריך לחשוב כל
השמיים תני לי רגע לפחות בגליל לך אצלי בבית הדרך אני מאוהב