letras.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

letra de карындаш - нурмат садыров

Loading...

карындашым карлыгачым
келчи мага

эркелетип отойунчу
түбөлүк бул өмүрдө

бийкечтердин арасынан
өзүн гана
билинбеген аруу сезим
тартууладын көңүлгө

келчи менин жаныма
кончу менин багыма
кумарым канбайынча
угуп күлкүң таң атканча

кара кара кара кирпиктерин
эзилемин сенин эриндерин
жарылчудай болуп кетет жүрөгүм
жаным менин дегениңдее

махабатзыз бул өмүрдү ким суроот
ким билеет ай ким билеет

эркелеген эрке тайым менин гана
күндө кайгы күндө арман
сен болбосоң жанымдаа

ойлонбостон колдорунду
сунчу маага
бары бир сен мендик болчу
жан экенсиң жан экен