artists: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

letra de phendula – zahara

Loading...

nkosi yami phendula ngiyacela [x4] [answer me my god, i ask you]

[chorus:]
phendula phendula phendula [x4] [answer me, answer me, answer]

sinikela kuwe sincamile ngokwethu [x4] [you sacrificed yourself for our sake]

[chorus]

umhlaba wonke, ujonge nguwe [you were pierced to save me]
ihlube kuyethu, yaziwa nguwe [you were stripped in public for us]
anezifo zethu, sophiliswa nguwe [you heal our diseases]
unovuyo lwetu, luvela kuwe [you appear to speak on our behalf]

[chorus]

hau afrika, afrika…

[chorus]