letras.top
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

letra de מקסיקו – aviv geffen

Loading...

לא היא לא
לא נשארת פה
היא תטוס איתו למקסיקו

לא היא לא
לא נשארת פה
היא תטוס איתו למקסיקו

עצובים
הם חייה כאן
אין לה שום עניין לאבד פה זמן

לעוף
היא רוצה איתו
עד למקסיקו
לחצות את קו הים
לעוף
רק למקסיקו
שם לגור איתו
הדמעות ייבשו עד שם
רק לה

עוד כאב
מזדקן בלב
ורק הוא מבין ורק הוא אוהב

משונה
כמו ציפור זרה
היא תפרוש כנפיה בדממה

לעוף
היא רוצה איתו
עד למקסיקו
לחצות את קו הים
לעוף
עד למקסיקו
שם לגור איתו
הדמעות ייבשו עד שם
רק לה

לא היא לא
לא נשארת פה
היא תטוס איתו למקסיקו